Κανονισμός
Λειτουργίας

Έντυπα Αιτήσεων Πρόσβασης

Διαχωρισμός
Σημείων

Παράδειγμα ασφαλούς διέλευσης από σημείο ελεγχόμενης στάθμευσης
Πατήστε εδώ

Παράδειγμα ασφαλούς διέλευσης ΔΥΟ (2) οχημάτων από σημείο ελεγχόμενης στάθμευσης
Πατήστε εδώ

Εγγραφή

ΕΝΤΥΠΟ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ_ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΠΔ

Διεύθυνση

Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ

Επικοινωνία

@: protokolo@larissa-dimos.gr
T: +30 2413 500200
F: +30 2410 250372