Κανονισμός
Λειτουργίας

Έντυπα Αιτήσεων Πρόσβασης

Διαχωρισμός
Σημείων

Παράδειγμα ασφαλούς διέλευσης από σημείο ελεγχόμενης στάθμευσης
Πατήστε εδώ

Παράδειγμα ασφαλούς διέλευσης ΔΥΟ (2) οχημάτων από σημείο ελεγχόμενης στάθμευσης
Πατήστε εδώ

Όροι λειτουργίας πεζοδρόμων.

 

 • 1. Οι οδοί που χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι προορίζονται για την αποκλειστική χρήση των πεζών. Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων.
 • 2. Στη Ζώνη Ελέγχου Πεζοδρόμων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου η είσοδος – διέλευση – στάση – έξοδος των οχημάτων ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν οι κάτοχοι των οχημάτων. ως παρακάτω:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

 

1α. Με χώρο στάθμευσης {καταχώρηση στη Μόνιμη Λίστα (ΜΛ)}

 • · Αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά: Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, τίτλος κτήσης ή μισθωτήριο ή παραχωρητήριο χώρου στάθμευσης, οικοδομική άδεια ή δήλωση ρύθμισης ισχύοντος νόμου αυθαιρέτου, εγκεκριμένη κάτοψη χώρου στάθμευσης, άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
 • · 24ωρη διέλευση από Συγκεκριμένο Σημείο εισόδου/εξόδου.
 • · Άδεια ισχύος 1 έτους. Η ανανέωση θα συντελείται με μια υπεύθυνη δήλωση μη μεταβολής των παραπάνω δικαιολογητικών.

1β. χωρίς χώρο στάθμευσης {καταχώρηση στη Μόνιμη Λίστα (ΜΛ)}

 • · Αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά: Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
 • · 24ωρη διέλευση από Συγκεκριμένο Σημείο εισόδου/εξόδου. Διάρκεια στάσης έως 30΄
 • · Άδεια ισχύος 1 έτους. Η ανανέωση θα συντελείται με μια υπεύθυνη δήλωση μη μεταβολής των παραπάνω δικαιολογητικών.

1γ. χωρίς χώρο στάθμευσης (ΑΜΕΑ) {καταχώρηση στη Μόνιμη Λίστα (ΜΛ)} 

 • · Αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά: Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, Μπλε Κάρτα ΑΜΕΑ ή βεβαίωση ΚΕΠΑ, άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου. 
 • · 24ωρη διέλευση από Συγκεκριμένο Σημείο εισόδου/εξόδου. Διάρκεια στάσης έως 60΄.
 • · Άδεια ισχύος 1 έτους. Η ανανέωση θα συντελείται με μια υπεύθυνη δήλωση μη μεταβολής των παραπάνω δικαιολογητικών.

 

2. ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ {καταχώρηση στη Μόνιμη Λίστα (ΜΛ)}

 • · Αίτηση του επιχειρηματία ιδιοκτήτη ή μισθωτή του Σταθμού στάθμευσης με συνημμένα δικαιολογητικά: Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης, αποδεικτικό επαγγελματικής λειτουργίας επιχείρησης, οικοδομική άδεια, εγκεκριμένη κάτοψη χώρου στάθμευσης, τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο Σταθμού στάθμευσης.
 • · Αίτηση του επιχειρηματία του Σταθμού στάθμευσης για λογαριασμό του πελάτη με συνημμένα δικαιολογητικά: αριθμός πινακίδας σύμφωνα με την  άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου και τον χρόνο μίσθωσης (διάστημα από... έως).
 • · Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από Συγκεκριμένο Σημείο εισόδου/εξόδου.
 • · Ο Δήμος Λαρισαίων θα συνάπτει Ειδικό Συμφωνητικό με κάθε Επιχείρηση (Σταθμός στάθμευσης) που βρίσκεται εντός της Ζώνης Ελέγχου Πεζοδρόμων και που στα πλαίσια εξυπηρέτησης των πελατών της θα κάνει χρήση για λογαριασμό τους και με εξουσιοδότησή τους την έκδοση κατ’ εξαίρεση άδειας προσωρινής εισόδου στην Ζώνη Ελέγχου Πεζοδρόμων σύμφωνα με τις προβλέψεις και τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού.

 

3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ {καταχώρηση στη Μόνιμη Λίστα (ΜΛ)}

 • · Αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά: οικοδομική άδεια ή δήλωση ρύθμισης ισχύοντος νόμου αυθαιρέτου, εγκεκριμένη κάτοψη χώρου στάθμευσης, άδειες κυκλοφορίας οχημάτων των εργαζομένων στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου ίσου αριθμού με τις προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης με δικαίωμα διέλευσης σύμφωνα με το ωράριο εργασίας τους.
 • · Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από Συγκεκριμένο Σημείο εισόδου/εξόδου.
 • · Άδεια ισχύος 1 έτους. Η ανανέωση θα συντελείται με μια υπεύθυνη δήλωση μη μεταβολής των παραπάνω δικαιολογητικών.

4. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΙΔΗ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ) {καταχώρηση στη Μόνιμη Λίστα (ΜΛ)}

 • · Αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά: οικοδομική άδεια ή δήλωση ρύθμισης ισχύοντος νόμου αυθαιρέτου, εγκεκριμένη κάτοψη χώρου στάθμευσης, άδειες κυκλοφορίας οχημάτων των εργαζομένων στο χώρο του Στρατοπέδου Παυλίδη ίσου αριθμού με τις προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης με δικαίωμα διέλευσης σύμφωνα με το ωράριο εργασίας τους.
 • · Άδεια ισχύος 1 έτους. Η ανανέωση θα συντελείται με μια υπεύθυνη δήλωση μη μεταβολής των παραπάνω δικαιολογητικών.

 

5. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ {καταχώρηση στη Μόνιμη Λίστα (ΜΛ) }

 • · 24ωρη διέλευση

 

6. ΕΚΑΒ & Ασθενοφόρα Ιδιωτικών Κλινικών {καταχώρηση στη Μόνιμη Λίστα (ΜΛ)}

 • · 24ωρη διέλευση

 

7. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ {καταχώρηση στη Μόνιμη Λίστα (ΜΛ)} 

 • · 24ωρη διέλευση

8. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ {καταχώρηση στη Μόνιμη Λίστα (ΜΛ)}

 • · Δημοτικής Αστυνομίας, Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Διεύθυνσης Πρασίνου, Διεύθυνσης Αμαξοστασίου, οχήματα οργανισμού κοινής ωφέλειας.
 • · 24ωρη διέλευση

 

9. ΤΑΞΙ {καταχώρηση στη Μόνιμη Λίστα (ΜΛ)}

 • · Η είσοδος αφορά αποκλειστικά την εξυπηρέτηση (επιβίβαση – αποβίβαση) ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΑΜΕΑ, ασθενείς για επίσκεψη σε ιατρό, εγκυμονούσες, υπερήλικους) καθώς και δημόσιο/δημοτικό συμφέρον και λόγο. Η παραβίαση θα επισύρει το προβλεπόμενο πρόστιμο από τον ΚΟΚ παράνομης εισόδου σε πεζόδρομο.
 • · Αίτηση του επαγγελματικού συλλόγου ΤΑΞΙ με συνημμένη λίστα πινακίδων των ΤΑΞΙ μελών του και του τύπου οχήματος. Υπάρχει δυνατότητα και μεμονωμένης αίτησης ιδιοκτήτη ΤΑΞΙ με συνημμένη την άδεια κυκλοφορίας.
 • · Διάρκεια στάσης έως 20΄.
 • · 24ωρη διέλευσης.
 • · Άδεια ισχύος 1 έτους (αυτόματη παράταση με αίτηση και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν άλλαξαν τα υποβαλλόμενα στοιχεία στην αρχική αίτηση)

 

10. ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ {καταχώρηση στη Μόνιμη Λίστα (ΜΛ)}

 • Έγγραφη δήλωση για τον αριθμό των γραμμών που διέρχονται από την ελεγχόμενη περιοχή καθώς επίσης και τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των παραπάνω δρομολογίων.

 

11. ΚΔΑΠ-ΜΕΑ {καταχώρηση στη Μόνιμη Λίστα (ΜΛ)}

 • · Αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά: αποδεικτικό επαγγελματικής λειτουργίας επιχείρησης, άδεια κυκλοφορίας οχήματος (μικρών λεωφορείων ιδιοκτησίας ή μισθωμένα), κατάλογος θέσεων (οδών) ατόμων ΑΜΕΑ προς επιβίβαση-αποβίβαση
 • · 24ωρη διέλευση από Συγκεκριμένο Σημείο εισόδου/εξόδου Άδεια ισχύος 1 έτους.

 

12. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (εμπορικά, υγειονομικού eνδιαφέροντος) 

 • · Αίτημα ιδιοκτήτη διέλευσης έκτακτης ανάγκης
 • · Διάρκεια στάσης έως 30΄

 

13. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΔΙΑΝΟΜΗΣ {καταχώρηση στη Μόνιμη Λίστα (ΜΛ)}

 • · Αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά: αποδεικτικό επαγγελματικής λειτουργίας επιχείρησης μεταφορών, άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
 • · Η διέλευση προσδιορισμένη αποκλειστικά στο επιτρεπόμενο ωράριο τροφοδοσίας.

 

14. ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

 • · Αίτημα διέλευσης έκτακτης ανάγκης με συγκεκριμένο σημείο εισόδου - εξόδου και επαγγελματικό προορισμό.
 • · Διάρκεια στάσης μέχρι 60΄.

 

15. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ SECURITY

 • · Περιπολία μόνο πεζοί, με ποδήλατο ή ηλεκτρικό ποδήλατο. Αν απαιτηθεί είσοδος με αυτοκίνητο να γίνεται:
 • · Αίτημα διέλευσης έκτακτης ανάγκης με συγκεκριμένο σημείο εισόδου - εξόδου και επαγγελματικό προορισμό.
 • · Διάρκεια στάσης μέχρι 30΄

 

16. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΙΑΤΡΟΥ (ΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ) 

 • · Αίτημα διέλευσης έκτακτης ανάγκης με συγκεκριμένο σημείο εισόδου - εξόδου και επαγγελματικό προορισμό.
 • · Διάρκεια στάσης μέχρι 120΄με δικαίωμα παράτασης μέσω τηλεφωνικής γνωστοποίησης στο ΚΕΛ

 

17. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

 • · Αίτημα διέλευσης έκτακτης ανάγκης με συγκεκριμένο σημείο εισόδου - εξόδου και επαγγελματικό προορισμό
 • · Διάρκεια στάσης μέχρι 30΄για αποβίβαση και επιβίβαση.

 

18. ΓΡΑΦΕΙΑ

(έκτακτη ανάγκη Επαγγελματία)

 • · Αίτημα διέλευσης έκτακτης ανάγκης με συγκεκριμένο σημείο εισόδου - εξόδου και επαγγελματικό προορισμό
 • · Διάρκεια στάσης μέχρι 30΄.

* Επαγγελματίας ΑΜΕΑ {καταχώρηση στη Μόνιμη Λίστα (ΜΛ)

 • · Αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά: Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης (με τη Διεύθυνση έδρας επιτηδευματία), Μπλε Κάρτα ΑΜΕΑ ή βεβαίωση ΚΕΠΑ, άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
 • · 24ωρη διέλευση από Συγκεκριμένο Σημείο εισόδου/εξόδου.
 • · Διάρκεια στάσης έως 60΄.
 • · Άδεια ισχύος 1 έτους. Η ανανέωση θα συντελείται με μια υπεύθυνη δήλωση μη μεταβολής των παραπάνω δικαιολογητικών.

 

19. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

με συγκεκριμένο σημείο εισόδου-εξόδου και προορισμό ξενοδοχείου

 • · δυνατότητα έκδοσης ειδικής άδειας από την Reception του ξενοδοχείου διέλευσης ανά πελάτη για τον αρ. κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του - ισχύς ειδικής άδειας από chek in- chek out - διάρκεια στάσης μέχρι 15΄ για επιβίβαση-αποβίβαση
 • · δυνατότητα έκδοσης ειδικής άδειας από την Reception του ξενοδοχείου διέλευσης τουριστικών λεωφορείων – διάρκεια στάσης μέχρι 45΄ ΜΟΝΟ για επιβίβαση- αποβίβαση
 • · Ο Δήμος Λαρισαίων θα συνάπτει Ειδικό Συμφωνητικό με κάθε Επιχείρηση (Ξενοδοχείο) που βρίσκεται εντός της Ζώνης Ελέγχου Πεζοδρόμων και που στα πλαίσια εξυπηρέτησης των πελατών της θα κάνει χρήση για λογαριασμό τους και με εξουσιοδότησή τους την έκδοση κατ’ εξαίρεση άδειας προσωρινής εισόδου στην Ζώνη Ελέγχου Πεζοδρόμων σύμφωνα με τις προβλέψεις και τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού.

 

20. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (Μετακομίσεις οικοσκευών, τροφοδοσία καυσίμου κλπ)

 • · Αίτημα διέλευσης έκτακτης ανάγκης για οχήματα με συγκεκριμένο σημείο εισόδου - εξόδου και επαγγελματικό προορισμό για προγραμματισμένη υπηρεσία του επαγγελματία.
 • · Αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά: αποδεικτικό επαγγελματικής λειτουργίας επιχείρησης, άδεια κυκλοφορίας οχήματος, συγκεκριμένο σημείο εισόδου-εξόδου και συγκεκριμένη αιτούμενη διάρκεια παραμονής.
 • · για τα οχήματα άνω των δεκαπέντε (16) τόνων απόβαρο απαιτείται εγγυητική επιστολή.
 • · Κάθε ζημία που θα προκληθεί στο δημόσιο χώρο κατά τη διέλευση και παραμονή του οχήματος θα αποζημιώνεται από τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή, θα βεβαιώνεται σε αυτόν (σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου).

 

21. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (κύκλου οικοδομικών εργασιών)

 • · αίτημα έκτακτης ανάγκης διέλευση - στάση για προγραμματισμένη υπηρεσία επαγγελματία
 • · αίτημα διέλευσης προγραμματισμένης παροχής υπηρεσίας – με συγκεκριμένο σημείο εισόδου-εξόδου και επαγγελματικό προορισμό- συγκεκριμένη αιτούμενη διάρκεια παραμονής καθημερινά από 06:30 πμ – 15:00 μμ – διάρκειας στάση μέχρι 60΄ μόνο για εναπόθεση ή απομάκρυνση υλικών, μέσων και εργαλείων επαγγέλματος
 • · αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά > αποδεικτικό επαγγελματικής λειτουργίας επιχείρησης - άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, με συγκεκριμένο σημείο εισόδου-εξόδου – με ώρα εισόδου & ώρα εξόδου. Σε περίπτωση προγραμματισμένων εργασιών ενός επαγγελματικού συνεργείου για συγκεκριμένες μέρες μπορεί να δίνεται δυνατότητα έκδοσης άδειας εισόδου – εξόδου για τον αρ. κυκλοφορίας του επαγγελματικού αυτοκινήτου για συγκεκριμένο διάστημα ημερών. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει η διάρκεια παραμονής καθημερινά μέχρι 60΄ μόνο για εναπόθεση ή απομάκρυνση υλικών, μέσων και εργαλείων επαγγέλματος.
 • · Ειδικά προβλέπεται καθημερινά και εντός ωραρίου 6:30 πμ έως 15:00 μμ, εφόσον έχει χορηγηθεί ειδική άδεια διέλευσης, ισχύος συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας να επιτρέπεται για τις εξής εργασίες : Η διέλευση και στάση οχημάτων μεταφοράς ετοίμου σκυροδέματος και αντλίες ετοίμου σκυροδέματος, μικτού βάρους μέχρι δεκαέξι (16) τόνων. Η διέλευση και η στάση οχημάτων μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής ή κατεδαφίσεων, μικτού βάρους μέχρι δεκαέξι (16) τόνων. Η διέλευση και η στάση οχημάτων μεταφοράς οικοδομικών υλικών και γενικά υλικών που έχουν σχέση με ανέγερση ή επισκευή οικοδομών, μικτού βάρους μέχρι δεκαέξι (16) τόνων.
 • · Κάθε ζημία που θα προκληθεί στο δημόσιο χώρο κατά τη διέλευση και παραμονή του οχήματος θα αποζημιώνεται από τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή, θα βεβαιώνεται σε αυτόν (σύμφωνα με την παρ. 6)
 • · Σε ειδικές περιπτώσεις ανέγερσης ή επισκευής οικοδομών και εν γένει οικοδομικών εργασιών το ωράριο των εδαφίων του παρόντος άρθρου μπορεί να διαφοροποιείται μετά από εισήγηση του ΚΕΛ.

 

22. ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΥΚΛΑ

που ανήκουν στην κατηγορία ποδηλάτου (όπως ορίζει ο ισχύον ΚΟΚ)

 • · - ελεύθερη διέλευση με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης πεζών.
 • ·  Η στάθμευση των ποδηλάτων επιτρέπεται σε προκαθορισμένα σημεία.
 • · Σε περίπτωση συγχρωτισμού ο ποδηλάτης οφείλει να κατέβει από το αναφερόμενο στο παρόν άρθρο δίκυκλο και να το κυλίσει με τα χέρια.
 • · ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσοδος και κίνηση εντός της Ζώνης Ελέγχου Πεζοδρόμων και των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας εντός αυτής όλων των άλλων δικύκλων. Θα υπάρξει καθορισμός περιοχών προσωρινής στάθμευσης περιμετρικά της Ζώνης αυτής ειδικά για τα δίκυκλα (delivery/courier) εξυπηρέτησης των καταστημάτων αλλά και προς εξυπηρέτηση των κατοίκων εντός της Ζώνης Ελέγχου Πεζοδρόμων. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί η κίνηση επί των οδών ήπιας κυκλοφορίας εφόσον αυτό κυκλοφοριακά κρίνεται απαραίτητο για την πρόσβασή τους προς τους ειδικούς χώρους στάσης δικύκλων (delivery/courier) με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας / Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και της Πολεοδομίας.

 

 Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η τροφοδοσία των καταστημάτων τα οποία έχουν αποκλειστική πρόσβαση από πεζόδρομο γίνεται εντός του καθορισμένου ωραρίου (χωρίς να καταργείται η νομοθεσία που ισχύει για το ωράριο κοινής ησυχίας, καθώς και το ωράριο εργασίας και δεν καταργεί κάθε επιπλέον αδειοδότηση που χορηγεί άλλη αρχή) :

 • Ø Δευτέρα – Κυριακή από τις 06:00 έως τις 10:00
  • Ø Δευτέρα - Παρασκευή

από τις 14:30 έως τις 16:30 κατά το χειμερινό ωράριο της τοπικής αγοράς & από τις 14:30 έως τις 17:00 κατά το θερινό ωράριο της τοπικής αγοράς.

 

Με απόφαση της ΕΠΖ - μετά από γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ελέγχου της Ζώνης Ελέγχου Πεζοδρόμων – δύναται αιτιολογημένα για ειδικές ή έκτακτες συνθήκες να τροποποιηθεί το ωράριο σημειακά σε χώρο και για ορισμένο χρόνο.

Τα οχήματα που επιτρέπεται να εκτελούν την τροφοδοσία των καταστημάτων εισερχόμενα στην ελεγχόμενη περιοχή πρέπει να έχουν μικτό βάρος έως τέσσερεις (4) τόνους.

Ητροφοδοσίαεκτόςωραρίουγίνεται αποκλειστικάστις καθορισμένεςθέσεις φορτοεκφόρτωσης περιμετρικά της Ζώνης Ελέγχου Πεζοδρόμων.

 

Η κίνηση των οχημάτων, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου, γίνεται υπό τους παρακάτω όρους και περιορισμούς:

 • · Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης πεζών, οι οποίοι σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα.
 • · Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση οχημάτων, εκτός αν καθοδηγούνται από πεζό ή διαθέτουν το απαιτούμενο σύστημα προειδοποίησης.
 • · Απαγορεύονται οι αναστροφές. Η στάση αυτοκινήτου, για τροφοδοσία καταστήματος, απαγορεύεται εφόσον παρεμποδίζει την λειτουργία άλλου καταστήματος.
 • · Απαγορεύεται η κίνηση ερπυστριοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων.

 

Εξαιρούνται των όρων και περιορισμών της προηγούμενης παραγράφου τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ.

 

Ο κάτοχος οχήματος, που η κίνηση ή η στάθμευσή του έχει προκαλέσει φθορές σε υποδομές, δίκτυα και εξοπλισμούς των κοινοχρήστων χώρων, υποχρεούται να αποζημιώσει τον Δήμο βάσει συντασσόμενου προϋπολογισμού από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Τον εν λόγω προϋπολογισμό εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Διεύθυνση

Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ

Επικοινωνία

@: protokolo@larissa-dimos.gr
T: +30 2413 500200
F: +30 2410 250372